Když objevíte zážitkovou pedagogiku

Pár slov o mně

KDO JSEM?

Jsem pedagožka, lektorka zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, matka tří synů, členka Hostivického pěveckého sboru a obdivovatelka dobrého divadla. Se svou rodinou žiji v Hostivici u Prahy.

Vystudovala jsem pedagogický obor  germanistika  – bohemistika na FFUK Praha. Na DAMU v Praze jsem pokračovala v distančním studiu dramatické výchovy.  Absolvovala jsem dvouletý sebezkušenostní výcvik v Gestalt-terapiisemináře nenásilné komunikace (NVK), kritického myšlení a kurz Theater im DaF-Unterricht v Berlíně, který se zaměřoval na využití technik dramatické výchovy ve vyučování cizího jazyka.

S KÝM SPOLUPRACUJI?

15 let jsem byla aktivní instruktorkou Prázdninové školy Lipnice (PŠL), organizace, jež se u nás již více než 40 let zabývá zážitkovou pedagogikou. V současné době jsem její členkou a spolupracovnicí. Pod hlavičkou PŠL jsem pracovala v realizačním týmu zážitkových kurzů pro pedagogy (Scholion), středoškoláky (kurzy Go!, které se později rozšířily jako adaptační kurzy) a pro rodiče s dětmi (Cestou necestou a Teď? Leť!).

Pravidelně spolupracuji s Goethe – Institutem v Praze, s FF UK, se vzdělávacími agenturami VISK a Comenius a s nakladatelstvím Raabe.  Jsem spoluautorkou knihy Asistent pedagoga a klima třídy a knihy Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, které vydalo nakladatelství Raabe a autorkou článků pro časopisy Třídní učitel a Prevence.

PUBLIKACE

PhDr. J. Gabašová, Jak připravit adaptační kurz, časopis Třídní učitel, II. čtvrtletí 2019, Život bez závislostí, z.s.
PhDr. J. Gabašová, Zážitková pedagogika a její místo ve vzdělávání, časopis Prevence, květen 2019, Život bez závislostí z.s.
PhDr J. Gabašová, Mgr. M. Vosmik, Asistent pedagoga a klima třídy, Raabe s.r.o., Praha 2019
PhDr. J. Gabašová, Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, Raabe s.r.o., Praha 2020

Co nám přináší zážitková pedagogika?

Lidská paměť lépe vstřebá informace ve spojení s intenzivní emocí