Metody Vzdělávání pomocí zážitku, hry a pohybu

Zážitková pedagogika

Vychází z předpokladu, že nejlépe se člověk učí ze své vlastní zkušenosti, pokud je doprovázena silnými emocemi. Člověk se při prožitku rozvíjí prozkoumáváním a posouváním hranic svých možností. Nejlepších výsledků lze dosáhnout prací na sobě a spoluprací s ostatními.

Nenásilná komunikace

Je způsob interakce mezi lidmi, který předpokládá, že člověk je v jednání ovlivňován svými nenaplněnými potřebami. Pokud partneři v rozhovoru dokáží vzájemně tyto potřeby vnímat a pochopit, mohou výrazně přispět ke konstruktivnímu řešení konfliktů a náročných životních situací.

Dramatická výchova

Je jednou z estetických výchov,
která nás učí poznávat svět kolem
i uvnitř sebe prostřednictvím hry v roli
a dramatického jednání.

Aktuální kurzy

Příprava a realizace mimoškolních zážitkových aktivit

Komunikace a řešení konfliktů

Budování bezpečného klimatu

Začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Kurzy na míru

Kurzy na míru

Dramatická výchova

Metody a techniky dramatické výchovy ve vyučování