Komunikace a řešení konfliktů

Seminář je zaměřen na budování a posilování otevřené a nenásilné komunikace, vytváření a upevňování  zdravých skupinových procesů i dvoustranných vztahů ve školních kolektivech.  Může ale pomoci i rodičům při řešení nejčastějších konfliktů a problémů týkajících se školní výuky. Seminář se dotýká i tématu manipulace, učí, jak ji rozpoznat a jak se manipulaci bránit

Témata:

  • role pedagogů a rodičů při rozvoji některých klíčových kompetencí dětí – především komunikačních a sociálních
  • zásady otevřené a nenásilné komunikace
  • budování a posilování partnerského vztahu mezi učitelem a žákem, rodičem a dítětem
  • porozumění konfliktu
  • druhy konfliktů a způsoby řešení
  • přijímání a poskytování zpětné vazby
  • rozeznávání projevů manipulace a tipy, jak se jim bránit
  • cvičení zaměřené na posilování důvěry, sebedůvěry a empatie