Budování bezpečného klimatu

Workshop je zaměřen na budování a posilování pozitivního a bezpečného prostředí  ve třídních kolektivech, které se formují od samého počátku (nové kolektivy) i po několikaletém soužití, v němž se vyvíjí a mění skupinová dynamika třídy.

Témata:

  • metodika zážitkových programů jako účinné prevence rizikových jevů ve školních kolektivech
  • budování a posilování pozitivního a partnerského vztahu mezi učitelem a žákem i  mezi žáky samotnými
  • usnadnění přechodu žáka do nového třídního kolektivu (6. třída ZŠ, prima víceletých gymnázií, první ročník čtyřletého gymnázia nebo střední školy, začlenění žáků s OMJ)
  • identifikace žáka s novým školním prostředím
  • podpora formování třídního kolektivu na základě zásad týmové spolupráce
  • rozvoj kreativity žáků a podpora odpovědného přístupu k sobě a k třídnímu kolektivu