Začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Seminář je zaměřen na začleňování žáků s OMJ do třídního kolektivu, který může výrazně přispět k rychlé integraci žáků s odlišným jazykovým, rodinným, ale i kulturním zázemím. V první části se věnuje podpoře zdravých skupinových procesů i dvoustranných vztahů mezi žáky a žákem a učitelem. Dále nabízí programy, které jsou zaměřeny na týmovou spolupráci, neverbální komunikaci a kreativitu a dávají tak možnost vyniknout i žákům s OMJ.

Témata:

  • Počáteční začlenění žáků s OMJ do třídní skupiny, odstraňování bariér
  • Sociometrická cvičení a podpora vzniku zdravých vztahů ve skupině (minimalizace vzniku hvězd a outsiderů, dělení do skupin při práci s žáky, prevence sociálního vyloučení)
  • Definice problémů, ale i výhod přítomnosti žáků s OMJ ve vyučovacím i výchovném procesu
  • Práce s handicapy
  • Programy zaměřené na posilování důvěry a sebedůvěry
  • Komunikace s žáky s OMJ
  • Práce s předsudky