Příprava a realizace mimoškolních zážitkových aktivit

Workshop je zaměřen na podporu pozitivního klimatu v třídních kolektivech prostřednictvím  školních i mimoškolních zážitkových programů. Cílem je také podpořit projektové vyučování pomocí her a cvičení, které podporují spolupráci, schopnost rozhodování a samostatné plnění úkolů.

Témata

  • role zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve vzdělávání
  • metoda zážitkové pedagogiky
  • metody dramatické výchovy
  • využití zážitkových programů ve školním vzdělávacím programu (rozvoj klíčových kompetencí u žáků)
  • nabídka programů a cvičení na týmovou spolupráci, komunikaci, důvěru a sebedůvěru a rozvoj kreativity
  • adaptační kurz jako projekt pro učitele