Metody a techniky dramatické výchovy ve vyučování

Workshop je zaměřen nejen na rozvoj jazykových kompetencí, ale i sociálních a komunikačních  dovedností  žáků v hodinách českého jazyka, dějepisu, společenských věd i ve výuce cizích jazyků (se zaměřením na německý jazyk). Dramaticko – výchovná metoda vychází z předpokladu, že pokud je do procesu výuky zapojeno více smyslů a pohyb, jsou žáci  schopni docílit vyšší efektivity učení. Cvičení a techniky dramatické výchovy rozvíjejí u žáků schopnost koncentrace, empatie, zlepšují sebeovládání a pomáhají k rozvoji prezentačních dovedností. Žáky navíc zbavují ostychu z vystupování na veřejnosti a dodávají jim potřebnou sebedůvěru. Bonusem dramaticko – výchovné metody je podpora pozitivního klimatu ve skupině.

Témata

  • práce s kreativními technikami: asociační řady, improvizace, rolové hry
  • cvičení na koncentraci, rytmus a empatii
  • tvůrčí psaní
  • práce s uměleckým textem (píseň, báseň, dialogy)
  • práce se strukturovaným dramatem